AS TERAMET on 1995.a. asutatud eesti kapitalil põhinev müügi- ja hooldusfirma. Peamisteks tegevusaladeks on kvaliteetsete pumpade, siibrite ja ventiilide, siibriajamite, vee- ja gaasianalüsaatorite, automaatikakomponentide ning vee- ja reoveepuhastite seadmete tarnimine ja hooldus.